Pobierz aplikację do zdalnej pomocy i uruchom aby rozpocząć naprawę

 Jeśli jeszcze nie kontakowałeś(aś) się z Nami, zadzwoń.
Na początek opisz swój problem.
Nie ponosisz kosztów diagnozy i rozmowy telefonicznej.
Bez wychodzenia z domu. Codziennie od 10:00 do 21:00.

791 - 622 - 740
Pomocna Myszka
 x 
0 szt. Twój koszyk jest pusty.

Szanując Twoje prawa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zamówieniami usług komputerowych jest Maciej Opaliński dostępny pod adresem 21-040 Świdnik, ul. Jarzębinowa 7/38.

§ 1 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 2. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
  2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklepu Usługodawcy.
  3. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym momencie w ramach udostępnionych opcji.
 3. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 4. Podczas zamówienia zbierane są następujące dane osobowe:
  1. Imię i nazwisko - (wymagane) podczas składania zamówienia Klient będzie poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska (faktura elektroniczna także dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej).
  2. Adres e-mail - (wymagane) w celu wysłania potwierdzenia zamówienia usług przez Klienta, faktury elektronicznej za wykonaną usługę a także w celu kontaktu z Klientem.
  3. Adres zamieszkania - (opcjonalnie) w celu dostarczenia, listem poleconym przez „Pocztę Polską”, paragonu lub faktury za wykonaną usługę.
  4. Numer telefonu - (wymagane) w celu bezpośredniego kontaktu z Klientem, aby ułatwić rozwiązanie zgłoszonych problemów.
  5. NIP firmy - (wymagane) wyłącznie do wystawienia faktury dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
 5. Dane osobowe klientów nie są udostępniane osobom trzecim. Nie są przechowywane również dane poufne jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do kont bankowych.

§ 2 Polityka prywatności

 1. Kiedy wchodzisz na niniejszą stronę, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer albo zewnętrzne serwisy, do których odwołuję się, np. prezentując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, aby jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny oraz w celach statystycznych.
 2. Zapisywane na Twoim komputerze informacje, a wysyłane z serwera, nie są gromadzone i przetwarzane. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania.
 3. Jeśli nie wyłączysz ciasteczek pochodzących z tej witryny, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie na dysku Twojego komputera. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie ciasteczek, nie spowoduje to problemów z przeglądaniem tej strony.
 4. Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować pozostawianie plików cookies na własnym komputerze. Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są poniżej: Microsoft Internet Explorer | Mozilla Firefox | Google Chrome | Opera | Apple Safari
 5. Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

 

Data opublikowania polityki prywatności: 03.04.2017 r.

Pobierz politykę prywatności